Tekninen lautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti II/ 2019

PuuDno-2019-23

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa.

Liitteenä on vuoden 2019 raportti. Liite on salainen (julkisuuslaki 24 § 15 mom.: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisten palveluiden sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.