Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kuntalaisaloite Puumalan Virin pesäpallojaosto

PuuDno-2019-201

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Virin pesäpalloilijat ovat lokakuussa 2019 lähestyneet kuntalaisaloitteellaan Puumalan kuntaa ehdottaen Yhtenäiskoulun pihapiirissä sijaitsevan pesäpallokentän parannusta.

Pesäpalloharrastus on viime vuosina kasvattanut jälleen suosiotaan. Puumalan Virillä on ollut kolmen pelikauden ajan harrastajasarjajoukkue, lisäksi PuVi:n pesäpalloilijat ovat vetäneet lasten ja naisten pesiskerhoja.

Puumalan pesäpallokenttää on peruskunnostettu viimeksi parisen kymmentä vuotta sitten. Tällöin asennettiin kotipesään hiekkatekonurmialue, joka on sittemmin kulunut huonoon kuntoon.

Pesäpalloilijat esittävätkin kuntalaisaloitteessaan, että Puumalan kunta laittaisi pesäpallokentälle, ainakin kotipesäalueelle uuden hiekkatekonurmen ja kunnostaisi näin kenttää.

Uusi hiekkatekonurmialusta toimisi hyvin koululaisten muun liikunnan, mm. jalkapallon, suoritusalustana.

Koko kenttäalueen muuttaminen tekonurmialustaiseksi saattaa olla teknisesti haasteellista pelialueen läpi kulkevien kaukolämpöputkien takia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kunnan tekninen toimi selvittää kesän 2020 aikana yhteistyössä pesäpalloilijoiden kanssa kentän tekniset toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset kahdelle eri vaihtoehdolle:

  1. pesäpallokentän kotipesäalueelle asennetaan uusi hiekkatekonurmialue
  2. koko pesäpallokenttäalueelle asennetaan uusi hiekkatekonurmialue

Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuus laajentaa nykyistä pelialuetta niin, että se täyttää miesten kentän mitat. Selvitysten jälkeen asiaa käsitellään asianmukaisissa päätöselimissä investointikohteena vuodelle 2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan pesäpalloilijat esittivät kuntalaisaloitteessaan, että Puumalan kunta laittaisi pesäpallokentälle, ainakin kotipesäalueelle uuden hiekkatekonurmen ja kunnostaisi näin kenttää.

Hanketta on selvitetty kustannusten ja alueen käytön näkökulmasta. Koko kenttäalueenneliömetrin pinnoittaminen hiekkatekonurmella maksaisi noin 100 000 euroa. Kentän pinta-ala, mukaan lukien vara-alueet, on noin 4600 neliömetriä ja kenttien toimittajalta saatu kustannusarvio on 18-20 e/m2. Lisäksi hiekkatekonurmipinnoitteen alusrakennetta olisi parannettava arviolta noin 10 000 eurolla. Kustannuksia lisäisivät vielä kentän ulkopuolelle rakennettava matala aita, kenttäalueen laajentaminen Vanhan Puumalantien suuntaan ja lähiliikuntapaikan laitteiden siirtokustannukset. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset olisivat noin 130-150 000 euroa.

Kentän pintarakenteen jättäminen nykyiselle kivituhkapinnalle puolustaa myös se, että kenttäalueella kulkee maanalaisia kaukolämpökanavia. Viime vuosina niissä on tapahtunut muutamia rikkoutumisia ja tällöin kenttä on jouduttu kaivamaan auki korjauksen mahdollistamiseksi. Vastaavanlaiset rikkoutumiset ja tarvittavat hätäkorjaukset saattaisivat vioittaa päällimmäistä kerrosta, hiekkatekonurmea.  

Pesäpallokenttäalue on toiminut myös erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Jokakesäinen sirkusteltta on ankkuroitu paikalleen iskemällä ankkuritangot syvälle kenttään, mutta tällainen ankkurointitapa ei olisi mahdollinen enää tekonurmivaihtoehdossa. Pinnoitteelle saattaisi tulla vaurioita myös muissa tapahtumissa, esimerkiksi museoautokokoontumisessa tai Kemmakoissa, mikäli niitä alueella jatkossakin järjestetään.

Pesäpalloilijoiden esittämä kotipesän kunnostus hiekkatekonurmettamalla on kustannuksiltaan edullisempi ja riskeiltään pienempi hanke. Kustannukset ovat noin kymmenesosa koko kentän pinnoitukseen nähden, vaikka tekonurmi ulotettaisiin kotipolulle eli kotipesään heittäytymisalueelle. Arvioitu kustannus tästä toimesta on 15 000 euroa.

Puumalan Virin kuntalaisaloite on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnan 2021 talousarvioon 15 000 euron investointimäärärahan varaamista pesäpallokentän kotipesän ja -polun muuttamiseksi hiekkatekonurmipintaiseksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.