Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon analyysi- ja kuormitustulokset 6.4, 1.6, 3.8, ja 12.10.2020 

2. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:  Puumalan lohi Oy:n Puumalan kalankasvatuslaitoksen perifytontutkimukset vuonna 2020

3. Itä-Suomen hallinto-oikeus: Hallintovalitus rakennuslupaan 20-0183-R 

4. ELY-keskus: Lausunto: Jätevesin käsittely matkailualueella, tila 623-427-3-7, Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.