Kunnanhallitus, kokous 4.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Yhteistyötoimikunnan kokoonpanon täydentäminen

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalassa ei ole ollut viime aikoina paikallista Jytyn pääluottamusmiestä eikä sen vuoksi yhteistyötoimikunnassakaan ole ollut Jytyn edustajaa nimettynä. 

Jyty on kuitenkin suorittanut täydennysvaalin, jossa on valittu pääluottamusmieheksi Mari Lappalainen ja varaluottamusmieheksi Jaana Kontio. 

Yhteistyötoiminkunnan kokoonpanoa on syytä päivittää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyötoimikuntaan jäseneksi Mari Lappalaisen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mari Lappalainen, Lotta Lähteenmäki / Etelä-Savon Jyty ry