Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.2. - 2.3.2021

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Nuorisoyrityskehittäjän valinta, 15.02.2021
Yleinen päätös:
§ 3 Uuden yrittäjän perustamistuen myöntäminen, 24.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.