Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

PuuDno-2022-7

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on jättänyt 10.5.2022 vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastuksessa on tarkastettu kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsenten ja kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta.

Tarkastus on toteutettu riittävän varmuuden saattamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tilintarkastaja Mika Mikkonen kertoi, että tilintarkastus vuodelta 2021 ei ole vielä valmis. Tilintarkastuskertomus toimitetaan tarkastuslautakunnalle myöhemmin.

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.