Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tietotilinpäätös vuodelta 2021

PuuDno-2022-7

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tietotilinpäätös laaditaan osana tilinpäätöstä ja sen tarkoitus on kuvata ja arvioida tietosuojan ja tietoturvan tilannetta Puumalan kunnassa. Se toimii sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina, johdon työvälineenä sekä luottamuksen osoituksena rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan. Tietotilinpäätöksellä vastataan EU Yleinen tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen.

Puumalan kunnan organisaatiossa noudatetaan kunnanhallituksen joulukuussa 2021 hyväksymää tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa sisältäen tietoturvan ja siinä kuvattua tietosuojan organisaatiorakennetta. Tietosuojan koordinointi ja kehittäminen toteutuvat alueellisessa ja Puumalan kunnan omassa tietosuojatyöryhmässä.

Tietotilinpäätöksen laatimisesta on vastannut ICT-tuki Mervi Kelloniitty ja Anne Valtonen sekä hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti ja se on käsitelty Puumalan kunnan tietosuojatyöryhmässä.

Tietotilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.