Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2022

PuuDno-2021-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa kokousaikataulut syksylle 2022.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua syyskaudella 2022 seuraavasti, ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 • ma   22.8.2022
 • ma   19.9.2022
 • ma   17.10.2022
 • ma    7.11.2022
 •  to     8.12.2022

Kokoukset aloitetaan klo 16.00, ellei toisin sovita.


Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se pitää valtuuston kokoukset syyskaudella 2022 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 •    29.8.2022 ja ennen kokousta klo 12 alkaen valtuustoseminaari (TA-valmistelu ym., elinvoimafoorumi)
 •    26.9.2022
 •    14.11.2022
 •    15.12.2022

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Valtuusto pitää valtuuston kokoukset syyskaudella 2022 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 •    29.8.2022 ja ennen kokousta klo 12 alkaen valtuustoseminaari (TA-valmistelu ym., elinvoimafoorumi)
 •    26.9.2022
 •    14.11.2022
 •    15.12.2022

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.