Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 7.6.2022 ja Puumala-lehdessä 8.6.2022.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla 7.6.2022.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 13.6.2022 klo 18.00 sähköisesti. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 16 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Valtuutetut Mari Granfelt, Jaakko Kuntonen ja Lauri Kotsalainen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. Varavaltuutetut Juha-Matti Matinen ja Pentti Lautala olivat kutsuttuna paikalla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.