Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Henkilöstöraportti vuodelta 2021

PuuDno-2021-28

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Hämäläinen, palkkasihteeri, mervi.hamalainen@puumala.fi
Tuula Nuotio, päiväkodin johtaja, tuula.nuotio@puumala.fi
Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita. Henkilöstöraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Yhteistyötoimkunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan yhteistyötoimikunnan päätösehdotuksen:

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.