Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Arviointikertomus vuodelta 2021

PuuDno-2022-73

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen

Tarkatuslautakunta esittää käsittelemänsä ja hyväksymänsä kuntalain 121 §:n mukaisen arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastinetta arviointikertomukseen 30.9.2022 mennessä.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.