Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta Pentti Lautalan tilalle

PuuDno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Pentti Lautala on valittu kunnanvaltuuston 18.9.2023 § 36 päätöksellä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Lautala on aiemmin toiminut tarkastuslatuakunnassa Jaakko Kuntosen varajäsenenä.

Lautalalle on nyt syytä valita tarkastuslautakuntaan uusi henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

  1. kunnanhallituksen jäsen;
  2. pormestari tai apulaispormestari;
  3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
  4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä,
  5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Lautalalle varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Lautalalle varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti siirtää asiankäsittelyn seuraavaan kokoukseen.