Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sidonnaisuusrekisteriin kuuluvia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tarkastamaan voimassa olevassa sidonnaisuusrekisterissä olevat tietonsa. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan 29.9.2023 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin ja päättää antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.