Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön päivittäminen

PuuDno-2023-138

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kehityshankerahastoon on Mikkelin seudun kunnilta ja Juvan kunnalta kerätty vuosittain noin 760 000 €. Kuntien maksuosuuksista ja rahaston käytöstä on sovittu erikseen Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännössä, joka on viimeksi päivitetty vuoden 2018 alusta alkaen Juvan kunnan liityttyä Mikkelin seudun yhteistoimintaan ja kehityshankerahaston jäseneksi.

Mikkelin kaupungin aloitteesta kehityshankerahaston sääntöä ja erityisesti kuntien maksuosuuksia on pyydetty päivittämään siten, että kuntien maksuosuuksia laskettaisiin. Syynä Mikkelin kaupungin aloitteeseen on kaupungin haastava taloustilanne, joka vaatii kaikkien menoerien ja kustannusten kriittistä tarkastelua osana kaupungin talouden sopeuttamistoimia. Kehityshankerahaston osalta kaupungin hakema säästö on 100 000 € / vuosi. Tämä tarkoittaa kaupungin maksuosuuden pienentämistä yhdestätoista eurosta yhdeksään euroon. Prosentuaalisesti tehty esitys vastaa 18, 2 % pienennystä kuntien maksuosuuksiin. Näin ollen kustannusvaikutus kehityshankerahaston jäsenkuntien maksuosuuksiin olisi seuraava vuoden 2022 lopun väestömäärällä (tilastokeskus 31.12.2022) laskettuna:

Hirvensalmi 2091 x 8, 5 x 0, 182 = - 3 235 € / vuosi
Juva 5769 x 8, 5 x 0, 182 = - 8 925 € / vuosi
Kangasniemi 5154 x 8, 5 x 0, 182 = - 7 973 € / vuosi
Mikkeli 51980 x 11 x 0, 182 = - 104 064 € / vuosi
Mäntyharju 5564 x 8, 5 x 0, 182 = - 8 608 € / vuosi
Pertunmaa 1600 x 8, 5 x 0, 182 = - 2 475 € / vuosi
Puumala 2107 x 8, 5 x 0, 182 = - 2 360 € / vuosi

Tehdyn esityksen johdosta Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan tarkka päivitetty maksuosuus olisi 6,953 € / asukas / vuosi, joka on tarkoituksenmukaista pyöristää 6,95 € / asukas / vuosi.
Tällä hetkellä kehityshankerahastossa on sen verran kertyneitä varoja, että jo tehdyt sitoumukset pystytään tarvittaessa maksamaan pois. Tehdyn arvion mukaan tulevaisuudessa alueelle kohdentuvan hankerahoituksen vaatimaan kuntarahoitustarpeeseen voidaan jatkossa vastata hyvin myös esitetyn mukaisilla maksuosuuksilla. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kerätä rahastoon ylimääräisiä varoja.
Seuraava kuntalaskutus tehdään keväällä 2024 ja siinä käytetään vuoden 2023-2024 vuodenvaihteen asukasmääriä.

Mikkelin seudun seutuvaliokunta päätti kokouksessaan 19.9.2023 § 23, että Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntöä päivitetään kuntien maksuosuuksien osalta. Asiaan liittyvä pöytäkirjan ote on oheismateriaalina. Lisäksi liitteenä on luonnos uudeksi kehityshankerahaston säännöksi.

Seudun kuntien toivotaan tekevän omalta osaltaan päätökset maksuosuuksien pienentämiseen liittyen vuoden 2023 puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Mikkelin seudun kehityshankerahoituksen sääntöpäivityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Mikkelin seudun kehityshankerahoituksen sääntöpäivityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.