Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Lisämääräraha Veeranrannan pilaantuneiden maa-alueiden poistoon

PuuDno-2023-153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan talousarvion investointiosaan on varattu Veeranrannan kehittämistä koskevalle kustannuspaikalle 9833 yhteensä 50 000 euron määräraha parkkipaikkojen, liikuntapaikkojen ja yleisilmeen parantamiseen yleissuunnitelman mukaisesti.

Urakka on valmistunut ja kokonaiskustannus lisätöineen oli 47 770 euroa eli määräraha riitti alkuperäisen urakan toteuttamiseen. Veeranrannassa toteutettiin maansiirtotöitä ja piha-alueen asfaltointi sekä jätettiin varaus padel-kentälle myöhempää toteuttamista varten. 

 

Urakan yhteydessä jouduttiin poistamaan pilaantunutta maa-ainesta, josta koitui ylimääräistä kustannusta yhteensä noin 30 000 euroa. Pilaantuneesta maa-aineksesta ei ollut ennen urakkaan ryhtymistä tietoa, joten lisämenoon ei ollut mahdollisuutta varautua etukäteen. Ramboll Oy:n suorittamat valvontatyöt maksoivat noin 4 200 euroa, BioSarilan pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto noin 13 700 euroa ja pilaantuneiden maa-ainesten ajo sekä puhdas maa-aines siirto- ja asennustöineen noin 13 000 euroa. Kustannuspaikan päiväkirja on oheismateriaalina. Pilaantunut maa-aines saatiin puhdistettua kohteesta, mikä on tärkeää etenkin Saimaan vesistön läheisyyden vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä 30 000 euron lisämäärärahan koskien pilaantuneen maa-aineksen poistoa. Lisämääräraha kohdennetaan kustannuspaikalle 9833.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä 30 000 euron lisämäärärahan koskien pilaantuneen maa-aineksen poistoa. Lisämääräraha kohdennetaan kustannuspaikalle 9833.

Päätös

Päätösehdostus hyväksyttiin.