Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla 7.11.2023 ja Puumala-lehdessä 8.11.2023. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 7.11.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 13.11.2023 klo 18:00. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 16 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

Valtuutetut Mari Granfelt ja Elisa Lempiäinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen.
Valtuutettu Lauri Kotsalainen on muuttanut Puumalasta toiselle paikkakunnalle eikä näin ollen ole enää vaalikelpoinen Puumalan kunnanvaltuustoon.
Varavaltuutetut Juha-Matti Matinen ja Heikki Hupli olivat kutsuttuina paikalla.

Lisäksi todetaan, että paikalla oli kunnanjohtaja Niina Kuuva, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen ja tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.