Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 12.10.-27.11.2019.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 29 Rakennusluvat 14.10.2019, 15.10.2019
§ 30 Rakennusluvat 25.10.2019, 28.10.2019
§ 31 Rakennusluvat 1.11.2019, 04.11.2019
§ 32 Rakennusluvat 7.11.2019, 08.11.2019
§ 33 Rakennusluvat 19.11.2019, 20.11.2019

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Pienjäteaseman asfaltoitavan alueen laajennus, 24.10.2019
§ 7 Kirkonkylän katujen asfalttipaikkaukset, 24.10.2019
§ 8 Jäteaseman pikakonttien hankinta, 01.11.2019
§ 9 Kunnantalon ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö., 05.11.2019
Yleinen päätös:
§ 14 Poikkeamishakemus 623-445-13-260, 29.10.2019
§ 15 Osallistumispäätös tukku- ja leipomotuotteiden kilpailutukseen, 01.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.