Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins Puumalan vesiosuuskunnan vesinäytteet viikolla 40. Näytteenottokohteet Jääsaukko Oy, lähtevä puhdas vesi, keskuskoulu ja terveyskeskus.

2. Saimaannorpan häiritsemistä koskeva luonnonsuojelulain 39 §:n mukainen poikkeuslupa.

3. Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupaa on haettu ympäristöhallinnon kovakuoriaistyöryhmän uuden jäsenen lisäämiseksi luvan piiriin.

4. 25.10.2019 Pidetyn ympäristökuvakatselmuksen muistio.

5. Etelä-Savon ELY-keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen Härkävuoren METSO

6. Eurofins Oy: Puumalan vesiosuuskunnan puhdistamon jätevesitarkkailu 2019

7. Valtuusto 11.11.2019: Valtuusto myönsi eron Sirja Rexholle ja valitsi hänen sijaansa teknisen lautakunnan varajäseneksi Kaija Hannulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.