Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Valtuustoaloite: tekojäärata

PuuDno-2020-40

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen aloitteen:

" Valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Puumalaan

Talvet leutonevat, lumentulo vähenee, samalla myös talviliikunta mahdollisuudet huonontuu. Ehdotan, että kunta aloittaisi suunnitelmat tekojääradan rakentamiseksi Puumalaan, tämä mahdollistaisi luistelun/kiekkoilun harrastamisen aikaisin syksystä pitkälle kevääseen, myös kunnan imagon kannalta se olisi hyvä asia. Lähikunnissa ei myöskään ole tekojäärataa, ne voisivat myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Puumalaan rakennettavaa rataa."
 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuutettu Asko Luukkonen antoi kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle seuraavan kirjallisen aloitteen:

" Valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Puumalaan

Talvet leutonevat, lumentulo vähenee, samalla myös talviliikunta mahdollisuudet huonontuu. Ehdotan, että kunta aloittaisi suunnitelmat tekojääradan rakentamiseksi Puumalaan, tämä mahdollistaisi luistelun/kiekkoilun harrastamisen aikaisin syksystä pitkälle kevääseen, myös kunnan imagon kannalta se olisi hyvä asia. Lähikunnissa ei myöskään ole tekojäärataa, ne voisivat myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Puumalaan rakennettavaa rataa."

Valtuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus kokouksessaan 20.1.2020 päätti antaa Luukkosen aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi.

Tekojääradan looginen paikka olisi koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kaukalon kokoista (30 x 60 metriä) vapaata aluetta ei löydy koulun lähipiiristä. Tätä pienempi alue löytyisi Vanhan Puumalantien ja urheiluhallin hallin välissä olevalta leikkipuistoalueelta, tosin senkin alueen rakentamista vaikeuttaisivat maan alla kulkevat kaukolämpöputket. Nykyisten tenniskenttien ja kaukalon kohdalle rakennettaessa täytyisi äskettäin valmistuneet kenttärakenteet purkaa pois jäädytystekniikan tieltä.

Tekojääradan tekniikka upotetaan yleensä pohjarakenteiden jälkeen valettavaan betoniin tai ura-asfalttiin. Pintamateriaalina voi olla esimerkiksi hiekkatekonurmi. Suomen suurimmalta tekojääkenttätoimittajalta kysytty hinta-arvio hankkeen kustannuksista on 400-500 000 euroa, riippuen pohjarakenteista. Lisäksi tulevat vuotuiset ylläpitokustannukset.

Tekojäätekniikka on tarpeellisimmillaan, kun ilman lämpötila on nollan molemmin puolin. Yli + 5 celsiusasteen lämpötiloissa jäädytys vaatii suuren energiamäärän ja lämpötilan painuessa muutamaan pakkasasteeseen ei jäädytystekniikkaa enää tarvita. Hyöty tekojääkentän ja luonnon pakkasilla jäätyvän kentän välillä riippuu kunkin talven lämpötiloista. Menneenä talvena mukavien pakkaskelien ansiosta pitkään käytössä ollut jääkiekkokaukalo ei ole käyttäjistä ruuhkautunut, vaan vapaita vuoroja oli kaikille halukkaille.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tekojääradan rakentaminen ei ole kannatettavaa hankkeen kustannusten, toiminnalle riittävän alueen puuttumisen ja käyttäjien vähyyden perusteella, eikä lähde viemään hanketta eteenpäin vuoden 2022 investointikohteena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.