Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

PuuDno-2015-38

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestyksen työryhmä on käynyt uutta rakennusjärjestysluonnosta läpi. Rakennusjärjestysluonnos on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle. Rakennusjärjestysluonnokseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuustaulukkoon on joitakin muutoksia. Rakennusjärjestykseen esitetyt muutokset ovat rakennusjärjestysluonnoksessa punaisella tekstillä ja poistetut kohdat sinisellä tekstillä.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.9. - 30.10.2020.

Liitteenä rakennusjärjestysluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Oheismateriaalina ehdotus Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen päivitykseen 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville 2.12.2020-2.1.2021 ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestysluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2020-2.1.2021 välisen ajan. Rakennusjärjestysluonnoksesta ei ole tullut kirjallisia huomautuksia.

Rakennusjärjestysehdotus on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle. Rakennusjärjestysehdotukseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä. Rakennusjärjestysehdotukseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuus taulukkoon on tehty joitakin muutoksia.

Liitteenä rakennusjärjestysehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville 10.2.-12.3.2021 ajaksi sekä pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestysehdotus on ollut  julkisesti nähtävillä 10.2.-12.3.2021 välisen ajan. Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot. Rakennusjärjestysehdotuksesta saapui lausuntoja viideltä eri taholta. Rakennusjärjestystyöryhmä piti palaverin lausuntojen tiimoilta ja lisäsi lausunnoista tarpeellisia kohtia Puumalan kunnan rakennusjärjestykseen.

 

Osallistumis-ja arviontisuunnitelma ja rakennusjärjestysehdotus ovat liitteinä ja lausunnot oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnnahallitukselle että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun rakennusjärjestyksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.