Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 12.3.- 8.4.2021.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 7 Rakennusluvat 17.3.2021, 19.03.2021
§ 8 Rakennusluvat 25.3.2021, 26.03.2021

Tekninen johtaja
§ 4 Poikkeamishakemus 623-423-4-98  , 16.03.2021
§ 5 Poikkeamishakemus 623-418-1-131, 24.03.2021
§ 6 Poikkeamishakemus 623-445-13-137, 25.03.2021
§ 7 Poikkeamishakemus 623-418-1-125, 26.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.