Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 lukien

PuuDno-2020-174

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaisesti valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja tulee määrätä pariton lukumäärä ja laki edellyttää, että alle 5000 asukkaan kunnissa valtuutettuja valitaan vähintään 13. Tällä hetkellä valtuutettujen lukumäärä, 21, on sama kuin edellinen kuntalaki määritti. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Puumalassa oli viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa 45 ehdokasta, mikä oli 2,1 ehdokasta valtuustopaikkaa kohden. Keskimäärin viime kuntavaaleissa alle 5000 asukkaan kunnissa ehdokkaita oli 2,3 valtuustopaikkaa kohden. Lain mukaisesti ehdokkaita saa puolue tai valitsijayhdistys asettaa 1,5 -kertaisesti suhteessa valittavien määrään.

Alla koonti lähialueiden pienten kuntien (alle 5000 asukasta) valtuutettujen lukumääristä nykyisellä vaalikaudella:

17 valtuutettua: Enonkoski, Heinävesi, Pertunmaa
19 valtuutettua: Rantasalmi
21 valtuutettua: Hirvensalmi, Puumala, Savitaipale, Sulkava

Valtuustolla on nykyisin kaksi varapuheenjohtajaa. Kuntalaki edellyttää vähintään yhtä varapuheenjohtajaa.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa, hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa on kussakin seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnassa on puolestaan viisi jäsentä. Tasa-arvolain mukaisesti kumpaakin sukupuolta on oltava vähintään 40 %.

Kunnanhallituksen osalta on edellytetty, että jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu.

Lisäksi hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajien on hallintosäännön mukaisesti oltava kunnanhallituksen jäseniä (ns. puheenjohtajamalli).

Toimielimellä on oltava lain mukaan vähintään yksi varapuheenjohtaja.

Kuntalaki edellyttää, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Muiden lautakuntien jäsenet voivat olla myös tarkastuslautakunnan jäseniä, mutta eivät voi osallistua ko. toimialaa koskevaan tarkastustoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto tekee päätöksen kunnanvaltuuston jäsenmäärästä. Päätöstä noudatetaan 1.6.2021 alkavasta valtuustokaudesta lukien.

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 19 1.6.2021 lukien.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen pj. Harri Kautosen tekemän esityksen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.