Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Otto-oikeus/hyvinvointilautakunta ja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirja: Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 14.9.2020.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.8.2020 - 16.9.2020.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 21 Uusien yrittäjien aloittamistuki/tuki kotipaikan siirtämiseen, päätöspäivä 18.8.2020, 18.08.2020
§ 24 Yksinyrittäjien tuki, myöntöpäivä 11.9.2020, 11.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.