Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 19.8.2020.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 13.8.2020, 27.8.2020 ja 14.9.2020.
- Hyvinvointilautakunta 14.9.2020 § 44: Laura Pitkosen, Jorma Virran, Laura Penttisen ja Pirkko Ihanamäen valtuustoaloite lastenvaalien järjestämisestä kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021. Hyvinvointilautakunta päätti, että Puumalan kunta osallistuu lasten vaaleihin kuntavaaleissa 2021. Hyvinvointilautakunta päättii nimetä lasten vaalien valmistelijoiksi palvelujohtajan ja vapaa-aikasihteerin.

2. Valtiovarainministeriö, 1.9.2020, asettamispäätös: Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja selvittävä alaryhmä. Toimikausi 1.9.2020 - 31.10.2020.

3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 25.8.2020, purkuavustus kohteeseen Metsurinkuja 1, ARA hyväksyy kohteen purkamiskustannuksiksi alustavasti 52 000 euroa ja myöntää hakijalle/(Kiinteistö Oy Puumalan vuokratalot) niiden kattamiseen 35 400 euroa. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 70 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, 13.8.2020, Essoten erikoissairaanhoidon suorite- ja laskutustiedot 1-7 kk 2020.

5. Mikkelin tilintarkastus Oy, tilintarkastajan seloste 18.8.2020, tarkastusvuosi 2020.

6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus heinäkuulta 2020. Puumalan työvoima 849, työttömät työnhakijat 61, työttömyysaste 7,2 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.