Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 3.6.2021.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 26.5.2021.
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, ympäristöterveydenhuoltojaoston 11.6.2021 pöytäkirjaotteet:
§ 11 ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma tammi-huhtikuu 2021
§ 14 ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2021.

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä: sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuonna 2020.

3. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta: Kaivostoiminta huolestuttaa vapaa-ajanasukkaita.
" Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta ei puutu yksittäisiin yritystoiminnan kysymyksiin, mutta sen tehtäviin kuuluu vapaa-ajanasumisen edellytysten vahvistaminen sekä seudun viihtyvyyden kehittäminen ja maineen vaaliminen. Valtuuskunta katsoo, että kaivostoiminta on vaaraksi Mikkelin seudun tärkeimmälle vetovoimatekijälle, puhtaalle järviluonnolle. Pelkästään kaivostoiminnan valmistelu vaikuttaa haitallisesti mielikuvaan seudusta kestävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueena. Valtuuskunta kehottaa kaikkia seudun kuntia ja muita toimijoita erityiseen kriittisyyteen suhtautumisessaan malminetsintä- ja kaivoslupien myöntämiseen edellä mainittuihin kohteisiin."

4. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus huhtikuulta 2021. Puumalan työvoima 811, työttömät työnhakijat 77, työttömyysaste 9,5 %.

5. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän osa-aikainen johtaja Maria Närhinen ilmoitti 16.6.2021 sähköpostilla kaikille jäsenkunnille sekä yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle, että kaikki jäsenkunnat ovat nyt hyväksyneet loppuselvityksen. Loppuselvitys sisälsi myös sovintoratkaisun hallintoriita-asiaan, joka tähän asti on estänyt purkutyön loppuunsaatamisen. Viimeiset valtuustokäsittelyt olivat 7.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.