Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 6.6.2022

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 9.6.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan eikä teknisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.