Kunnanhallitus, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Otto-oikeus/kunnanjohtajan ja lautakuntien päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 24.1.2022.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 3.2.2022.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.1.- 7.2.2022.

 

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Norppa II-aluksen liikennöintisopimus ja optiovuoden käyttäminen vuonna 2022, 04.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Projektipäällikön valinta yritysryhmähankkeeseen, 04.02.2022
Yleinen päätös:
§ 1 Oppisopimuskoulutuksen lisätuki / ValKar Oy, 27.01.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Viialainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.