Kunnanhallitus, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Määräalan kauppakirja Pirttimäki-tilasta

PuuDno-2022-52

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnalle on 19.1.2022 jätetty 5 000 euron tarjous noin 0,28 hehtaarin määräalan ostamiseksi Puumalan kunnan omistamasta Pirttimäki-tilasta Mykräjärven rannalta. Tarjouksen ovat tehneet yksityishenkilöt, joiden omistuksessa on määräalan vieressä sijaitseva kiinteistö ja sillä sijaitseva lomarakennus. Myytävä määräala mahdollistaisi wc:n ja kotalaavun rakentamisen nykyiselle rajalinjalle. Tarjoaja haluaisi alueen omistukseensa myös kaataakseen rajalta puita, jotka varjostavat omistamaansa tonttia ja roskaavat rakennusten terasseja. Alueella voimassa olevan Ryhälän yleiskaavan mukainen rakennusalue ulottuu osaksi myynnin kohteena olevalle määräalalle.  

Myytävän alueen puusto on käyty arvioimassa ja arvio on 3355 e. Näin ollen maapohjan arvoksi jää 1645 euroa, joka on noin 0,59 euroa neliömetriltä ja 5900 euroa hehtaarilta.

Oheismateriaalina kartat alueesta ja arvio alueen puuston arvosta.

Liitteenä on kauppakirjaluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

1. Valtuusto hyväksyy ostotarjouksen määräalasta ja kauppahinta on 5 000 euroa. 

2. Valtuusto hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen. 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.