Kunnanhallitus, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet ja avustukset:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2022 valtionosuuden perusteena käytettävien kansalaisopiston opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen 12.11.2021: Puumalan kansalaisopiston opetustunnit 2 043, opetustunnin yksikköhinta 89,48.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 7.12.2021 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien määristä vuonna 2022: Puumalan tunnit 665, yksikköhinta 26,00 €/tunti, valtionosuusperuste 17 290 €, valtionosuus 57 % = 9 855 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2021 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2022.
  • Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2021 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022: Puumala 7 452,22 €. Kotikuntakorvaustuloja 0 €, kotikuntakorvausmenoja 127 880 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2021 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022: Puumala -468 164 €.
     

2. ”Valtionavustushakemus covid-19 kustannuksiin. Puumalan kunta on hakenut Sosiaali- ja terveysministeriöltä 25 086 euroa testauksen kustannuksiin ja 4466 euroa jäljittämisen kustannuksiin."

3. Otteet ja pöytäkirjat:
- Nuorisovaltuusto 21.1.2022: Nuorisovaltuuston pj:ksi valittiin Maria Hupli ja varapj:ksi Maija Tuovinen. Muiden vastuuhenkilöiden valinta: kunnanvaltuusto: Maria Hupli.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 16.12.2021 ja 20.1.2022 sekä valtuusto 21.12.2021.
- Etelä-Savon maakuntahallitus 24.1.2022, ote § 6: jäsenkuntien maksuosuuksien vahvistaminen vuodelle 2022.
- Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, 26.1.2022.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 26.1.2022.

4. Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätös 23.12.2021 § 37: Osana maakuntaliiton toimintaa oleva Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirretään 1.1.2022 lähtien hyvinvointialueista annetun lain 32 §:n mukaiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi samoja toiminnan perusperiaatteita mukaillen kuin se on toiminut maakuntaliiton alla.

5. Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätös 23.12.2021 § 36: Etelä-Savon maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Linkki pöytäkirjaan , linkki pöytäkirjaan https://etelasavo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021626.

6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus joulukuulta 2021. Puumalan työvoima 811, työttömät työnhakijat 81, työttömyysaste 10 %.

7. Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpano toimikaudelle 2022 - 2025.

8. Valtioneuvoston kanslia, 20.1.2022. Sisäilma-asiat keskusteluun kunnanvaltuustoissa - terveet tilat - esittelyvideo. Terveet tilat -ohjelmaan voi tutustua verkossa osoitteessa tilatjaterveys.fi. Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

9. Etelä-Savon maakuntaliitto, 24.1.2022: Kannanotto Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen toteutettava vuonna 2024.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.