Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tapahtuuko päivähoidossa -kyselyn 2022 tulokset

PuuDno-2022-19

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Päiväkoti toteutti kevättalvella 2022 Tapahtuuko päivähoidossa -kyselyn varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille. Vastauksia tuli 20.

Huoltajat olivat tyytyväisiä moniin asioihin Puumalan päiväkodissa. Palautteissa oli myös paljon kehittämisehdotuksia.

Liitteenä on tiivistettynä kyselyn kirjauksia sekä joitakin kommentteja ja vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Päiväkodin henkilöstö käy läpi kyselyn tulokset ja suunnittelevat, kuinka he voivat toteuttaa eri toiveita.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Tapahtuuko päivähoidossa -kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Päiväkodin johtaja