Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 toteuman arviointi

PuuDno-2022-19

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 38 hyväksynyt Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021.

Suunnitelman mukaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja täsmennetään vuosittain, josta raportoidaan hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Arvioinnin suorittaa nuorisolain mukainen ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, joka Puumalassa on Orvokki-ryhmä.

Vuosittain tehtävä toteuman seuranta on koettu liian tiheänä, joten Orvokki-ryhmä on tehnyt toteuman väliarvioinnin 2020, joka on viety hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Orvokki-ryhmä on nyt tehnyt lopullisen toteuman arvioinnin, joka on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää merkitä Puumalan kunnan  lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi ja tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.