Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2022

PuuDno-2019-65

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
  • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon seuraavin kriteerein:

  • Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle.
  • Kulttuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäaikaisesta elämäntyöstä kulttuurin saralla tai yksittäisistä ja projektiluontoisista ansioista.
  • Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
  • Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
  • Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II -teokset.

 

Puumalan kunta on palkinnut vuosittan kulttuurin saralla ansioituneita kuntalaisia vuodesta 2013, kaikkiaan yhdeksän.

Ehdotuksia on tullut vuosittain paljon ja monia ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä on jäänyt palkitsematta. Tänä vuonna ei tullut yhtään uutta ehdotusta. Aikaisemmin ehdotettuja palkittavia on yhteensä 9, joiden perustelut ovat oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon 2022 saajan.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta valitsi kulttuuripalkinnon 2022 saajan, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö