Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Puumalan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

PuuDno-2022-19

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelut on yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa valmistelleet opetushallituksen rahoituksella Puumalan kulttuurikasvatussuunnitelman.

Kultuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunnan eri ikäryhmille taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja jo olemassa olevasta tarjonnasta. Se antaa osallistujille mahdollisuuden avartaa maailmankatsomustaan sekä käyttää älyään ja luovuttaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin sekä varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kaikki kunnan lapset ja nuoret pääsevät osaksi taide- ja kulttuurituokioita. Se takaa, että myös pienessä kunnassa, joka on pitkien välimatkojen päässä kaupungeista, saadaan kulttuuriesityksiä sekä ammattitaiteilijoiden ja kulttuurikasvattajien vierailuja. Se myös lisää kunnan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä ja tuo kunnan strategiaa käytäntöön. Myös lasten ja nuorten tunne- ja esiintymistaidot kehittyvät ja maailmankatsomus monipuolistuu.

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa painottuu lasten ja nuorten osallistuminen kulttuurin tekemiseen.

Taiteenalojen vierailijoita käytetään myös hyväksi esim. kaikenikäisten kerhotoiminnoissa, nuorisotyössä, kehitysvammaisten ja ikääntyneiden palveluasumisessa, työhyvinvoinnissa jne.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman ja ottaa sen käyttöön 1.8.2022 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelujohtaja, päiväkodin johtaja, peruskoulun rehtori, vapaa-aikasihteeri, markkinointipäällikkö