Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet

  • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 23.3.2022 valtionavustusta 15 000 € Puumalan etsivään nuorisotyöhön 1.1.-31.12.2022. Kustannukset 23 890 €, kunnan omavastuuosuus 8 890 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 25.3.2022 Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkeelle valtionavustuksen käyttöajan jatkoa 31.5.2022 saakka.
  • Opetushallitus on myöntänyt 29.3.2022 valtionavustusta 95 000 € Lasten ja nuorten Etelä-Savo - Kasvun ja oppimisen tuen yhteensovittava kehittäminen 2022-2023 -hankkeelle. Kustannukset 105 556 €, kuntien omavastuuosuus 10 556 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 29.4.2022 valtionavustusta 15 000 € Puumalan harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 1.8.2022-31.7.2023. Kunnan omavastuuosuus 3 750 €.
  • Opetushallitus on myöntänyt 17.5.2022 vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 2 000 € 18.5.2022-31.12.2023.
  • Selvitys valtion erityisavustuksen käytöstä varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021. Kustannukset 51 677,55 €, opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus 44 156 €, kunnan omarahoitusosuus 7 521,55 €.
  • Selvitys valtionavustuksen käytöstä #DINO - Juvan ja Puumalan kuntien nuorisopalvelujen digitaalisen nuorisotyön hankkeeseen vuosina 2021-2022: toteutuneet kustannukset 33 971,56 €, valtionavustus 29 000 €, työterveyshuollon korvaus 297,60 €, muu rahoitus 1 099,35 €, Puumalan omavastuu 1 612,00 €, Juvan omavastuu 1 962,61 €.
  • "Kun me harjoitellaan niin me kaikki opitaan" Itä-Suomen #Paraskoulu-hankkeen loppuraportti.

 

2. Nuorisovaltuuston 11.3.2022 pöytäkirja: kummivaltuutetut, nuorille suunnatun kyselyn tulokset, kommenttipyyntö Kesäksi töihin -leiristä, Kunnantalon avoimet ovet -osallisuuspäivä.

3. Kunnanhallitus päätti 28.3.2022 § 46 hyväksyä hyvinvointilautakunnan ehdotuksen siivousseteleiden käyttöönotosta.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 9.5.2022 oppivelvollisuuden tarkastuspäivästä 2022: perjantai 26.8.2022.

5. Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokouspöytäkirja 11.5.2022: päihdetilannekyselyn 2022 alustavat tulokset, Hyvinvointivoimala-malli ja PARASTA ITÄÄ! -hanke Etelä-Savossa, Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022 (2023), THL:n sairastavuusindeksi 2017-2019.

6. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2022:4: Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä kunnassa - Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä lapset ja nuoret tiedontuottajina kunnassa -ohjeistus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.