Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 muuttaminen

PuuDno-2016-63

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Opetushallitus on antanut velvoittavan määräyksen 10.5.2022 (OPH-1090-2022) esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta.

Määräyksessä on tehty muutoksia seuraaviin lukuihin:
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022. Esiopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Määräyksen muutokset ovat liitteenä.

Opetushallitus on antanut velvoittavan määräyksen 10.5.2022 (OPH-1098-2022) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta.

Määräyksessä on tehty muutoksia seuraaviin lukuihin:
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
5.6. Paikallisesti päätettävät asiat
8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022. Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Määräyksen muutokset ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että esi- ja perusopetuksen kuntakohtaisiin osuuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia opetussuunnitelman perusteiden muutosten perusteella.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset otetaan Puumalan yhtenäiskoulussa käyttöön 1.8.2022.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

peruskoulun rehtori