Hyvinvointilautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

PuuDno-2020-11

Valmistelija

  • Leena Viisanen, opiston rehtori, leena.viisanen@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mukaan viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että jokainen oppilaitos laatii oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Puumalan kansalaisopisto on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2020 - 2022.

Palvelujohtajan muutettu päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2022 kansalaisopistolle uudelleen valmisteltavaksi.
Kansalaisopiston on huomioitava uudellleen valmistelussa tarkemmin opiskelijoilta tullut palaute ja toimenpiteet asioiden kehittämiseksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti palvelujohtajan muutettu ehdotus.

Tiedoksi

Kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.