Hyvinvointilautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet

  • Opetus- ja kultuuriministeriön päätös 5.12.2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 ohjaustuntien laskennallista määrää koskevasta oikaisusta: +7 tuntia.
  • Opetus- ja kultuuriministeriön päätös 31.12.2019 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkastamisesta vuodelle 2019: +271 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna 2020: Yksikköhinta 26,00 €/tunti, ohjaustunteja 735, valtionosuuden peruste 19 110 €, valtionosuus 57 % = 10 893 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2019 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2020.
  • Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020: peruspalvelujen valtionosuus 7 308 013 €.
  • Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2019 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020: 6 796,81 €. Kotikuntakorvaustulot 10 875 €, kotikuntakorvausmenot 114 186 €.
  • Opetus- ja kulttuuriminosteriön päätös 31.12.2019 opetus- ja kultturitointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2020: -318 437 €.

 

2. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 17.1.2020: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020, muiden vastuuhenkilöiden valinta, hallintosäännön nuorisovaltuustoa koskevien kohtien tarkastus, nuorisovaltuuston talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020, kokousajankohdat vuonna 2020, yötalon järjestäminen pe 21.2.2020 ja lanien järjestäminen maaliskuussa.

3. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintakertomus, käyttötalouden toteutumavertailu ja tilastotaulukko vuosilta 2018-2019.

4. Opetushallituksen päätös 23.1.2020 EU:n Erasmus+ Youth on Action -ohjelman hanketuesta: kokonaistuki 28 247,50 €, ennakkomaksu 25 681,60 €, loppuosa 2 565,90 €.

5. Etelä-Savon perhekeskustoiminta vuonna 2019 (oheismateriaali).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.