Hyvinvointilautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2019

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.12.2019 vastuualueittain.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toimintakatteen toteuma on 93 %.

Vastuualueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat ylittäneet talousarvion toimintakatteen 8 %:lla, 17 602 €:lla. Ylitys johtuu mm. siitä, että Mikkelin kirjaston vuoden 2018 lisälasku tuli niin myöhään, että se jouduttiin kirjaamaan vuoden 2019 menoksi. Lisäksi kirjastolla tehtiin sähkötöitä ja laitettiin torille uusi opaste, joihin ei oltu varauduttu. s/s Wennolle ostettiin uusi agregaatti, korjattiin vanhaa ilmalämpöpumppua ja ostettiin uusi ilmalämpöpumppu, joihin ei oltu varauduttu.

Vastuualueista nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat alittaneet talousarvion toimintakatteen 36 %:lla, 60 026 €:lla. Alitus johtuu pääasiassa siitä, että nuoriso- ja liikuntapalvelut sai ennakoitua enemmän valtionavustusta eri hankkeisiin. Myös käyttömaksuja kertyi ennakoitua enemmän.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.