Hyvinvointilautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Yhtenäiskoulun oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020-2021 teema on hyvinvointi. Oppilashuollon ohjausryhmä valitsi oppilashuollon yhdeksi tavoitteeksi tänä lukuvuonna teeman mukaisesti Oppilaiden turvallisen ja rauhallisen koulunkäynnin sekä hyvinvoinnin turvaamisen korona-viruksen tuomassa epävarmassa tilanteessa. Yhtenä toimenpiteenä päätettiin toteuttaa oppilaiden hyvinvointikysely.  

Kyselyn pohjaksi saatiin naapurikunnassa käytetty kysely, joka muokattiin koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä tilanteeseen ja Puumalan yhtenäiskouluun sopivaksi. Kysely toteutettiin Wilmassa 3.-9. -luokkalaisille marraskuussa 2020. Oppilaat vastasivat kyselyyn koulussa oppitunnilla, vastanneita oli 77. 

Kyselyn tulokset on käyty läpi koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä tammi- ja helmikuussa 2021 sekä yhtenäiskoulun henkilökuntakokouksessa huhtikuussa 2021. Tuloksista on tarkoitus tiedottaa myös huoltajia ja oppilaita.

Hyvinvointikyselyn tulokset ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Yhtenäiskoulun oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.