Hyvinvointilautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtiovarainministeriön päätös 31.3.2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta koronavirustestien tilaston oikaisun johdosta vuodelta 2020. Puumalalle + 43 €.

2. Valtionavustuspäätökset:

  • Aluehallintovirasto myöntänyt 18.2.2021 Vauhtia viikareihin! -hankkeelle valtionavustusta 4 000 € ajalle 1.6.-31.12.2021. Kustannukset 8 000 €.
  • Aluehallintovirasto myöntänyt 9.4.2021 Etsivään nuorisotyöhön valtionavustusta 15 000 € ajalle 1.1.-31.12.2021. Kustannukset 24 480 €.
  • Aluehallintovirasto myöntänyt 19.4.2021 Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkelle valtionavustusta 5 000 € ajalle 1.6.2021-31.5.2022. Kustannukset 11 200 €.
  • Aluehallintovirasto myöntänyt 30.4.2021 Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille - kesäauto -hankkeelle valtionavustusta 15 000 € ajalle 1.6.-31.12.2021. Kustannukset 17 300 €.
  • Aluehallintoviraston päätös 3.5.2021 Suomen mallin Harrastusta kaikille -hankkeen käyttöajan jatkon myöntämisestä 30.9.2021 saakka.

 

3. Valtionavustushakemukset

  • Koulun kerhotoiminnan tukemiseen haettu valtionavustusta 16 800 € ajalle 1.8.2021-31.12.2022. Kustannukset 24 000 €.
  • Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen haettu valtionavustusta 22 800 € ajalle 1.10.2021-30.6.2022. Kustannukset 28 500 €.
  • Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta haettu 2 500 €.

 

4. Opetushallitus on myöntänyt automaattisesti 6 kk:n käyttöajan pidennyksen eräille hankkeille.

5. Opetushallituksen määräys 9.3.2021 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksiksi ja täydennyksiksi kappaleisiin Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä Oppilaanohjaus. Määräykset tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen.

6. Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 21.4.2021: Kokonaisvaltainen ruokakasvatus -hankkeen esittely, Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta ja yhdistysten yhteystietoalusta, Hankehaku alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin, Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.