Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvien palautetta

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvat antoivat vuoden 2019 lopulla vanhus- ja vammaisneuvostolle seuraavanlaista palautetta

  • Työtoimintapäiviä oli viime syyskauden aikana jäänyt hyvin paljon pois. Kun joku työntekijä asumispalveluista on syystä tai toisesta pois töistä, työtoiminnan ohjaaja on joutunut menemään sinne sijaiseksi. Tällöin työtoimintaa ei ole ollut ollenkaan. Työtoiminta on henkilöille erittäin tärkeää ja tukee henkilöiden toimintakykyä ja taitojen ylläpitoa kokonaisvaltaisesti. Jos työtoimintaa ei ole, henkilöille jää ns. luppoaikaa, ei ole tekemistä. Henkilöt tulevat tällöin ärtyneiksi. Myös työtoimintaan osallistuvien palkka on pienentynyt työtoiminnan jäätyä pois.
  • Työtoimintaan ei saada riittävän nopeasti materiaaleja, jolloin osallistujien työt eivät etene. Materiaalit tulee hankkia ohjaajan esimiehen kautta, jolloin niiden hankinta ja saapuminen Puumalaan viivästyy. Työtoiminta ei saa hankkia materiaaleja paikallisilta.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli palautteen kokouksessaan 3.3.2020 § 12. Se päätti saattaa nämä epäkohdat Essoten vammaispalvelujen ja vanhus- ja vammaisneuvoston tietoon ja toivoi epäkohtiin parannusta.

Kotihoidon esimies Tuula Okkola-Tella ja vammaisten päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin ovat antaneet 8.5.2020 seuraavan vastineen palautteeseen:

"Sinituvan kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta on 19.8.2019 alkaen järjestetty siten että maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin toiminta on Sinituvan tiloissa. Tiistaisin Sinituvan ohjaaja on osallistunut kehitysvammaisten ohjaamisen Peippolassa ja näin päivä- ja työtoiminta on järjestetty osana muuta toimintaa Peippolan tiloissa. Perjantaisin ryhmä on kokoontunut päivä- ja  työtoimintaan kunnantalon Kylätuvalle.

Aikaisempien vuosien tapaan joulukuussa päivä- ja työtoiminta on ollut suljettuna vain joulujen välin, mutta ajalla 02.12.19- 22.12.19 työtoimintaa pystyttiin järjestämään vain viitenä päivänä, Sinituvan ja Kylätuvan tiloissa. Tämä järjestely johtui Peippolan oman henkilökunnan äkillisistä poissaoloista.

Työvoiman saatavuudesta johtuen on ollut yksittäisiä päiviä jolloin ei Sinituvassa ole pystytty järjestämään päivä- ja työtoimintaa.  Näinä päivinä päivä- ja työtoiminta on järjestetty niin, että ohjaaja on osallistunut samalla Peippolan asumispalveluyksikössä ohjaavaan työhön. Henkilöstön poissaoloja turvataan ja on turvattu mahdollisuuksien mukaan Puumalan kotihoidosta, sekä varahenkilöstöstä, mutta aina se ei ole ollut mahdollista. Työtoiminta on vuoden 2019 aikana ollut suljettuna entiseen tapaan ohjaajan lomien aikoina.

Työtoiminnan materiaalihankinnoista, etenkin pienistä kertahankinnoista, joita ei ole, eikä tarvitse kilpailuttaa ei ole olemassa Essotella kieltoa. Kaikissa hankinnoissa ja ostoissa noudatetaan Essoten ohjeita. Materiaali ym. hankinnoista tulee keskustella yksikön esimiehen kanssa ja ostokset hyväksyy päivä- ja työtoiminnan esimies."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä annetun vastineen tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen päivä- ja työtoimintaan osallistuville tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.