Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtuusto on merkinnyt 2.3.2020 § 4 väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

2. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 2/2020: Elämänote-hanke - Ihmisyyden ammattilaiset kohtaamisten mahdollistajana, Yhä useampi vanhus on hukassa - huoli-ilmoituksen tekeminen, Minä luen sinulle -tapahtumia toteutettiin helmikuussa eri puolilla Suomea, Ikäteknologiaverkoston ensimmäinen tapaaminen 12.2.2020.

3. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 3/2020: Näin ikäihmiset ovat kohdanneet korona-arjen, Soitellaanko teillä ikääntyneille, Ikäteknologiakeskus mukana Rehaboo-teknologiakokeilussa, Ikääntymisen kansainvälinen toimintasuunnitelma MIPAA.

4. Sanoste Oy tarjoaa fysioterapeuttien toteuttamaa jumppaa ikäihmisille turvallisesti ja taloudellisesti videopuheluna päivätoiminnan piiriin kuuluville asiakkaille, omaishoitoperheille ja kotihoidon asiakkaille.Osallistumiseen tarvitaan tablettilaite ja verkkoyhteys tai kannettava tietokone. Palvelun hinta 59 € (4 x 30 minuuttia). Palvelu toteutetaan kerran viikossa etukäteen sovittuna ajankohtana. Yhteyshenkilöt: marianne.dannbom@sanoste.fi, puh. 040 502 6158 ja noora.juvonen@sanoste.fi, puh. 050 411 8532.

5. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 35 päättänyt

  • merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tietoonsa saatetuksi
  • ottaa omassa päätöksenteossaan ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet huomioon
  • toimittaa ohjelman alaisilleen vastuualueille ja velvoittaa ne ottamaan toiminnassaan huomioon ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet.


6. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 36 päättänyt

  • merkitä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon tietoonsa saatetuksi
  • osallistaa vammaiset henkilöt päätöksentekoonsa VANEn kirjeen mukaisesti.


7. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 37 päättänyt

  • merkitä Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon tietoonsa saatetuksi
  • huomioida toimintaohjelman sitoumukset
  • edistää ja kehittää avointa hallintoa toiminnassaan.


8. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 4/2020: Valmistelussa vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen Suomeen, Puhelinsoitoilla tavoitettu lähes 150 000 iäkästä korona-aikana, Kunta-järjestöt -yhteistyöllä apua sitä tarvitseville ikäihmisille, Vanhustyön Trainee -toiminta yhdistää nuoria ja ikäihmisiä kahdenkeskisiin videopuheluihin, Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen -loppuraportti julkaisu 3.6.2020 valtioneuvoston nettisivuilla.

9. Vaalijalan kuntayhtymän tiedotuslehti 1/2020: https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vaalijalalehti-1-2020-web.pdf

10. Vaalijalan kuntayhtymän vuosikertomus 2019: https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vuosikertomus_2019.pdf

11. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu 4/2020 Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.