Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ikäihmisten seminaari 2020/2021

PuuDno-2015-170

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 mukaan Ikäihmisten seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen seminaari järjestettiin keväällä 2018 ja tarkoitus oli järjestää seuraava keväällä 2020. Sitä ei kuitenkaan voitu järjestää koronaepidemian vuoksi. Koska syksyn 2020 osalta on hyvin epävarmaa, voiko tällaista tilaisuutta järjestää, on tarkoituksenmukaista siirtää ikäihmisten seminaari keväälle 2021.

Seminaarin järjestämisen tarkoituksena on ikäihmisten osallisuuden mahdollistaminen. Seminaari on tarkoitettu kaikille puumalalaisille ikäihmisille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarissa keskustellaan, millaisia toiveita ja tarpeita ikäihmisillä on Puumalassa ikäihmisille palveluja järjestäville tahoille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että ikäihmisten seminaari siirretään keväälle 2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.