Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Liikunnanohjaajan työnkuva

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liikunnanohjaajan vakinaiselle työsuhteelle ollaan anomassa täyttölupaa. Liikunnanohjaajan työnkuvaa on suunniteltu täyttölupahakemuksen liitteeksi.

Talousarviossa 2020 on varauduttu siihen, että liikunnanohjaaja työskentelee liikuntapalveluissa 28,75 tuntia/viikko ja kansalaisopistossa 10 tuntia/viikko.

Liikuntapalvelujen tehtävät:

 • Ohjatut liikuntaryhmät mm. kohderyhmille: lapset (alle kouluikäiset), nuoret, kehitysvammaiset, työikäiset, ikääntyneet
 • Liikuntatapahtumien ja -tempausten järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Sampolan uimahalliretket 8-9 krt/vuosi
 • Luontoliikunta (Geopark)
 • Kirjaston liikuntavälinelainauksesta vastaaminen
 • Hankeyhteistyö oman organisaation sisällä ja ulkopuolella
 • Liikuntaneuvonta/yksilöohjaus ja essote:n elintapaohjauksen tukeminen
 • Työryhmiin kuuluminen
 • Toiminnan tiedottaminen, suunnittelu, palautteen kerääminen, arviointi ja kehittäminen

 

Kansalaisopiston tehtävät:

 • 7 opetustuntia/viikko + 3,5 suunnittelutuntia/viikko lukuvuosittain ajalla 1.9.-31.5.: lukuvuoden 2020-2021 suunnittelu: 2 kehitysvammaisten liikuntaryhmää, 3 kuntosaliryhmää (3 syksyllä, 3 keväällä), 2 painotankojumpparyhmää
 • myös kesäryhmä/-ryhmiä
 • liikunnanohjaaja mukana opiston liikuntatoiminnan suunnittelussa
 • opiston opettajainkokouksiin osallistuminen

 

Myös tällä hetkellä kehitysvammaisten kaksi liikuntaryhmää ovat kansalaisopiston järjestämiä ja liikunnanohjaajan ohjaamia. Ryhmät ovat olleet kehitysvammaisille maksuttomia opintoseteliavustuksella. Kansalaisopisto saa opintoseteliavustusta vuosittain 2 000 - 2 500 euroa ja avustus on tarkoitettu eläkeläisille ja työttömille. Opistoseteliavustus mahdollistaa sen, että näille kohderyhmille voidaan tarjota joitakin kursseja ilmaiseksi tai 50 %:n alennuksella.

Tällä hetkellä on kehitysvammaisten opetustarjontaa opintosetelillä 3 kurssin verran. Kuntalaisilta on tullut palautetta siitä, että opistoseteliavustus tulisi jakautua tasapuolisemmin ja ennen kaikkea siten, että työttömillä olisi erilaisia ilmaisia kursseja tarjolla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee liikunnanohjaajan työnkuvasta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää lausuntonaan, että

 • liikunnanohjaajan toimenkuva on hyvin kuntalaisia palveleva ja
 • kansalaisopiston järjestämät kehitysvammaisten liikuntaryhmät tulee olla jatkossakin osallistujille maksuttomia.