Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Aloite selkokielisyyden lisäämiseksi

PuuDno-2019-201

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokielessä käytetään yleisesti tuttua sanastoa sekä yksinkertaisia lauserakenteita. Asioista kerrotaan pääasiat helposti hahmotettavina kokonaisuuksina.

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja  osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joiden on syystä tai toisesta vaikea lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokielen tarve voi johtua monista syistä:

  1. neurobiologiset syyt (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.)
  2. kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia)
  3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

 

Selkokeskus on julkaissut uuden selkokielen tarvearvion. Uusimman tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). Selkokielen tarve on kasvanut noin 100 000 henkilöllä edellisestä arviosta (vuodelta 2014). Selkokielen tarve on kasvanut Suomessa eri syistä:

  • Maahanmuuttajien määrä on kasvanut. 
  • Yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä on kasvanut, ja samalla esimerkiksi muistisairauksia on yhä useammalla henkilöllä.
  • Nuorten lukutaito on esimerkiksi PISA-lukutaitotutkimuksen mukaan jonkin verran heikentynyt.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan aloitteen:

Kunnan eri toimielimien ja viranhaltijoiden päätösten sekä kunnan tiedotteiden ja kotisivujen kielelliseen ilmaisuun kiinnitetään huomiota. Ne tuotetaan sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen johdosta Puumalan kunta on tilannut kunnalle lyhyen selkokielikoulutuksen Selkokeskukselta. Koulutus järjestetään keskiviikkona 25.3.2020. Koulutuksessa käydään läpi selkokielisyyden vaatimuksia tekstintuotantoon. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnan työntekijöille, jotka yhtään tuottavat julkiseksi tarkoitettua tekstiä.

Lisäksi Puumalan kunta on tehnyt vanhus- ja vammaisneuvostolle ehdotuksen, että se järjestäisi kunnan kotisivujen läpikäymisen selkokielisyyden näkökulmasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi aloitteen johdosta tehdyn toimenpiteen.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, kuinka Puumalan kunnan kotisivujen selkokielisyyden arviointi toteutetaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että palvelujohtaja poimii selkokieleisyyden arviointia varten kunnan kotisivuilta ne kohdat, jotka koskevat vanhuksia ja vammaisia. Arvioinnin toteutuksesta päätetään seuraavassa kokouksessa.