Valtuusto, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 15.2.2022 ja Puumala-lehdessä 16.2.2022.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla 15.2.2021.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 21.2.2022 klo 18.00. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa tai etäyhteydellä.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetuussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli kaikki 19 valtuutettua. Nuorisovaltuuston edustaja Maria Hupli oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.