Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuutettu Laura Penttisen valtuustoaloite: Kulttuuritoimen yhteisen suunnittelutilaisuuden järjestämisestä eri toimijoiden kanssa (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Laura Penttinen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kirjallisen aloitteen.
 


 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.