Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Valtuutettu Airi Tellan valtuustoaloite: Järjestötoiminnan varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Airi Tella antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kirjallisen aloitteen.
 


 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.