Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 7.12.2021 ja Puumala-lehdessä 8.12.2021.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 8.12.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla.

 

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 16 varsinaista valtuutettua. Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Martti Laine sekä valtuutetut  Elisa Lempiäinen ja Laura Pitkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.