Tekninen lautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 21.2.2020-18.3.2020.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 5 Rakennusluvat 25.2.2020, 26.02.2020
§ 6 Rakennusluvat 3.3.2020, 05.03.2020
§ 7 Rakennusluvat 12.3.2020, 16.03.2020

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Sähköautojen latausaseman rakentaminen, 18.03.2020

Ympäristösihteeri
Yleinen päätös:
§ 3 Maisematyölupapäätös UPM Kymmene Oyj, 28.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.